Financování

Usnadněte si cestu ke svému vlastnímu bydlení a nebo financování vašeho developerského projektu

Developeři

Víme, jak těžké jsou začátky nového projektu. Proto pomáháme našim klientům s nalezením nejvhodnějšího financování. Vnímáme důležitost udržení cash-flow developera a proto se specializujeme na financování koncového zákazníka ještě v prvotních fázích projektu.

Občané

Neustále sledujeme dění na finančním trhu. Uvědomujeme si, jak klíčovou roli nyní hraje čas. Proto jsme připraveni našim klientům pomoci hned na začátku, již ve chvíli, kdy vznikne myšlenka nového bydlení. Zajistíme Vám předschválený rámec pro Vaše bydlení a tím Vám dáme náskok na trhu.

Prodej realit

Prodej za nejvyšší možnou cenu, stanovení ceny nemovitosti a zvolení správné strategie prodeje

Developeři

Jsme průkopníky v hledání cest, jak našim partnerům pomoci stanovit cenu. Našim cílem je pružně reagovat na situaci na trhu a tím se vyhnout podhodnocení vašeho projektu. Specializujeme se na aukční prodej developerských projektů. Díky tomuto systému jsme schopni najít nejlepší cenu na trhu a tím zajistit maximální rentabilitu. V developerském balíčku máme připravenou i přípravu virtuální reality vašeho projektu.

Občané

Je pro nás důležité, aby proces prodeje, či pronájmu nemovitosti proběhl podle představ a očekávání klienta. Postaráme se o to, aby realitní transakce byla pro klienta i příjemným zážitkem.

Prezentace
projektu

Vytváříme skvělé a nezapomenutelné prezentace projektů, díky kterým dosahujeme skvělých prodejních výsledků

Webová prezentace

Unikátní projekty si zaslouží jedinečnou prezentaci. A webová prezentace projektu je tím nejlepším nástrojem, jak budoucím majitelům ukázat, že si vybrali to správné místo pro svůj život.

Virtuální realita a virtuální prohlídky

V porovnání s videoprohlídkou a fotografiemi se jedná o interaktivní prezentaci nemovitosti. Je jen na uživateli, kam a na jak dlouho se podívá. Může se vrátit, prohlédnout si místnosti z nadhledu a udělat si perfektní představu o tom, jak interiéry vypadají. Interaktivitu zvyšují informační body vložené do prohlídky, které mohou obsahovat fotografie, videa a informace o vybavení nebo použitých materiálech.

Profesionální fotografie & focení dronem

Vaši nemovitost zachytíme pomocí profesionálně pořízených fotografií tak, aby na potenciálního kupce udělaly ten správný dojem a zároveň v něm vyvolaly tu správnou emoci. Profesionální fotografie zároveň zajistí, že vaše nemovitost vynikne mezi ostatními nabídkami a potenciální zájemce vaši nabídku jen tak nepřehlédne. 

PORADÍME VÁM PŘI

Stanovení hodnoty vaší nemovitosti

Provádíme oceňování nemovitého majetku. Existují různé ceny nemovitostí pro různé účely. Pokud disponujete bytem, domem či pozemkem a potřebujete znát jejich hodnotu, můžeme Vám připravit ocenění pro účely dědictví nebo dělení společného jmění manželů. Poradíme Vám, jak správně nastavit cenu pro prodej a také k správnému zajištění pro účely hypotečního úvěru.

Oceňování cenou obvyklou

dle Zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku (zákon o oceňování majetku). Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

Stanovení tržní ceny nemovitosti

Tržní oceňování je proces, který je individuálně tvůrčí a spočívající především v hledání cenotvorných argumentů. V jejich analýze a následném zhodnocení všech vlivů, které na hodnotu nemovitosti působí. To vše v konkrétních podmínkách tržního prostředí, v němž je nemovitost obchodovatelná. V tržním prostředí se nevyskytují přesná schémata a vzorce, do kterých by šlo jen jednoduše dosazovat a dospět tak k danému výsledku.

Tržní hodnotu na rozdíl od administrativní ceny nelze stanovit nebo zjistit, ale pouze odhadnout. Proto je velký rozdíl, který odhad nemovitosti provádíme, zda tržní oceňování podle cenového předpisu. Tržní ocenění by mělo kromě určení tržní hodnoty obsahovat veškeré vstupní podklady a popis oceňované nemovitosti, výpočet věcné a srovnávací hodnoty, na jejichž základě je stanovena tržní hodnota, stanovení rizik spojených s nemovitostí a případně analýzu daného ovlivňujícího segmentu nemovitostního trhu.

PORADÍME VÁM PŘI

Porovnávací metoda

Jak už z názvu vyplývá, tato metoda se zabývá srovnáváním jiných nemovitostní s oceňovanou nemovitostí. Pro porovnávání nemovitostí si musíme vybrat takové, které mají podobné parametry a byly by prodány za porovnatelných podmínek.

Realizace metody závisí na existenci databáze porovnávaných nemovitostí. Musíme zde vyloučit makroekonomické a mikroekonomické vlivy. Mezi parametry pro výpočtový koeficient je jeden z těch nejzásadnějších technický stav nemovitosti.

1
2
3
4
1
2
3
4

Identifikační údaje

pozemek, parcelní číslo, adresa nemovitosti, katastrální území, obec, okres atd.

Právní údaje

druh transakce, vlastnická práva, existence věcných břemen, využití podle územního plánu, územní rozhodnutí atd.

Technické parametry

lokalita, dostupnost a kapacita inženýrských sítí, revitalizace, občanská vybavenost, infrastruktura, atd.

Ostatní parametry

ochranná zóna, památková zóna, záplavová zóna, svažitost pozemku, hlučnost atd.

Jsme zde pro vás

Jste připraveni na lepší a promyšlené realitní služby, které se pro vás stanou skutečným zážitkem? Navštivte nás kdykoliv v našich kancelářích v ul. Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 a nebo nám zanechte zprávu.

    *
    *